Ročník 2., číslo II.

Espes, ročník 2., číslo II., december 2013, Š. Haško J. Migašová, L. Makky  (eds.)
Zoznam príspevkov:
Estetika v divadle (Jana Sošková, IEUK FF PU), Hudba, zvuk a hluk v súčasnom hudobnodramatickom umení (Slávka Kopčáková, IEVUK FF PU), Odkrývanie estetického charakteru (veľko)mesta ako krajiny. Mestský environment v pokantovskej estetike 21. storočia (Adrián Kvokačka , IEUK FF PU), Environmentálne angažované umenie ako výzva pre Carlsonovu kognitívnu environmentálnu estetiku (Barbora Bakošová, Katedra environmentálních studií, FSS MU), Postmoderná primitívnosť v okruhu slovenského výtvarného umenia (Jana Migašová, IEUK FF PU), Komunikačné kompetencie pravekých artefaktov (Lukáš Makky, IEUK FF PU), Náčrt dejín barokovej školskej hry Spoločnosti Ježišovej v Prešove  II. (Lukáš Kopas, DF VŠMU), World New Music Days – festival otvárania brán do sveta (Júlia Kopilcová, IEUK FF PU), Aesthetics in Action (správa z 19. Medzinárodného kongresu estetiky) (Agáta Košičanová, IEUK FF PU)

Vydal: Inštitút estetiky a umeleckej kultúry, Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove
a Spoločnosť pre estetiku na Slovensku. © 2013
Šéfredaktor: Prof. PhDr. Jana Sošková, CSc.
Editori: Mgr. Štefan Haško,
Mgr. Jana Migašová, PhD., Mgr. Lukáš Makky.
Jazyková úprava: autori textov
ISSN 1339-1119


»prejsť na príspevky príslušného čísla«

 

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4

Aesthetic cogitationis, ročník 1., číslo I., december 2012.

 

OBSAH:

 

Úvodník
Štefan Haško

Neprirodzená „prirodzenosť“ v umení  20. storočia

Jana Sošková

Konotačné pole detského aspektu výrazu

Tatiana Pirníková

Životaschopnosť jedného prístupu. Poznámky ku kantovskej línii interpretácie kategórie vznešeného

Adrián Kvokačka

Ján Albrecht -  estetická dimenzia všestrannej umeleckej a pedagogickej osobnosti

Slávka Kopčáková

G. Santayana – estetik, filozof, literát – inšpiruje súčasnosť

Lenka Bandurová

Divadelný súbor Hviezdoslav a jeho tvorba v poslednom desaťročí

Eva Kušnírová

Pierre-Laurent Cassiére: Mimnemesis (Košice, 2012)

Ivana Pančáková

Pramene a formy primitivizmu vo výtvarnom umení prvej polovice 20. storočia na Slovensku

Jana Migašová

Kto je Cindy Sherman?
Katarína Šantová

Estetická norma artefaktov trácko-skýtskeho horizontu na Slovensku

Lukáš Makky

Úvahy o slobode Kantom koncipovanej geniality
Štefan Haško