Ročník 3., číslo I.

Espes, ročník 3., číslo I., jún 2014


Tiráž
Obsah
Úvodník


K Schopenhauerovej teórii génia a morálky v kontexte s učením Jaroslava Duška

Štefan Haško

Versailles – umelecký a architektonický skvost Ľudovíta XIV
Monika Kniezova a Jana Pecníková

Fenomén drotárstva v reflexii umenia
Petra Krausová a Jana Pecníková

Esej o farbách a (ne)farbách vo filme
Jozef Mergeš

DAVIES. S. 2012. The Artful Species: Aesthetics, Art and Evolution
Lukáš Makky

NOVOTNÝ, Ľ 2014. Počiatky pravekého umenia na Slovensku
Lukáš Makky

MUSICA VIVA IN SCHOLA
Júlia Kopilcová

ŠEVČÍK, M. 2013. AISTHESIS Problém estetické události v myšlení E. Levinase, J.F.Lyotarda a G. Deleuze a F. Guattariho
Jana Sošková

 

 

 

 

 

 

 

 

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4

Aesthetic cogitationis, ročník 1., číslo I., december 2012.

 

OBSAH:

 

Úvodník
Štefan Haško

Neprirodzená „prirodzenosť“ v umení  20. storočia

Jana Sošková

Konotačné pole detského aspektu výrazu

Tatiana Pirníková

Životaschopnosť jedného prístupu. Poznámky ku kantovskej línii interpretácie kategórie vznešeného

Adrián Kvokačka

Ján Albrecht -  estetická dimenzia všestrannej umeleckej a pedagogickej osobnosti

Slávka Kopčáková

G. Santayana – estetik, filozof, literát – inšpiruje súčasnosť

Lenka Bandurová

Divadelný súbor Hviezdoslav a jeho tvorba v poslednom desaťročí

Eva Kušnírová

Pierre-Laurent Cassiére: Mimnemesis (Košice, 2012)

Ivana Pančáková

Pramene a formy primitivizmu vo výtvarnom umení prvej polovice 20. storočia na Slovensku

Jana Migašová

Kto je Cindy Sherman?
Katarína Šantová

Estetická norma artefaktov trácko-skýtskeho horizontu na Slovensku

Lukáš Makky

Úvahy o slobode Kantom koncipovanej geniality
Štefan Haško