Ročník 3., číslo II.

Espes, ročník 3., číslo II., december 2014
Téma čísla arrow
Faustovské motívy v estetike, etike, filozofii, literatúre a umení minulosti a súčasnosti


Tiráž

Obsah
Úvodník


Boh a poznanie vo svetle Faustovho voluntarizmu

Ján Čakanek

Román Thomasa Manna „Doktor Faustus“ a hudobná estetika Theodora W. Adorna
Vladimír Fulka

Fiktívne hudobné kompozície Th. W. Adorna v románe Thomasa Manna „Doktor Faustus“
Vladimír Fulka

O diele, ktoré nebezpečne predbehlo dobu a nepodpísalo žiadnu zmluvu s diablom
Mária Glocková

Archetypický stín a transformace hudby v románu Thomase Manna Doktor Faustus
David Kozel

Nesmrteľnosť, moc a démonické sily
Lukáš Makky

Hudobné kontexty románu Thomasa Manna Doktor Faustus a jeho reflexia v slovenskom
hudobnom prostredí

Tatiana Pirníková

Mýtizácia a demytizácia v románe Thomasa Manna Doktor Faustus?
Jana Sošková

Štyri živly v diele Faust
Katarína Šantová

 

 

 


arrow predchádzajúce číslo