Redakčná rada

Šéfredaktor:
Prof. PhDr. Jana Sošková, CSc.

Vedecká rada:
Prof. PhDr. Zděnka Kalnická, CSc. (Katedra filozofie, FF OU v Ostrave)
Prof. PhDr. Jana Sošková, CSc. (Inštitút estetiky a umeleckej kultúry, FF PU v Prešove) 
Prof. PhDr. Viera Žemberová, CSc. (Inštitút slovakistiky a mediálnych štúdií, FF PU v Prešove)
Prof. PhDr. Tomáš Hlobil, CSc. (Katedra estetiky, FF UK v Prahe)
Prof. PhDr. Peter Michalovič, CSc. (Katedra estetiky a filozofie, FF UK v Bratislave)
Prof. UG, dr hab. Piotr Przybysz (Katedra estetiky a filozofie umenia/ Kierownik Zakładu Estetyki i Filozofii Sztuki, Gdanska Univerzita)
Doc. PhDr. Renáta Beličová, PhD. (Ústav literárnej a umeleckej komunikácie, FF UKF v Nitre)

Redakčná rada:
Doc. PaedDr. Slávka Kopčáková, PhD.
Mgr. Lenka Bandurová, PhD.
Mgr. Michal Hottmar, PhD.
Mgr. Eva Kušnírová, PhD.
Mgr. Adrian Kvokačka, PhD.
Mgr. Jana Migašová, PhD.
Mgr. Lukáš Makky, PhD.
PhDr. Miron Pukan, PhD.

Výkonní redaktori:
Mgr. Jana Migašová, PhD.
Mgr. Lukáš Makky, PhD.

Jazykový korektor:
Mgr. Zuzana Fedorková

-          prof. PhDr. Jana Sošková, CSc. (FF PU v Prešove)        

-          prof. PhDr. Zděnka Kalnická, CSc. (FF OU v Ostrave, Katedra filozofie)

-          prof. PhDr. Viera Žemberová, CSc. (FF PU v Prešove, Inštitút slovakistiky a mediálnych štúdií)

-          prof. PhDr. Tomáš Hloubil, CSc. (FF UK v Prahe, Katedra estetiky)

-          prof. PhDr. Peter Michalovič, CSc. (FF UK v Bratislave, Katedra estetiky a filozofie)

-          prof. UG, dr hab. Piotr Przybysz (Gdanska Univerzita, Katedra estetiky a filozofie umenia/ Kierownik Zakładu Estetyki i Filozofii Sztuki)

doc. PhDr. Renáta Beličová, PhD. (FF UKF v Nitre, Ústav literárnej a umeleckej komunikácie FF UKF v Nitre) Normal 0 21 false false false SK X-NONE X-NONE