Tematické výzvy

9. jún 2016
Vytlačiť

Aesthetics between art and society: perspectives of Arnold Berleant´s postkantian aesthetics of engagement (2017)

Keď mlčia múzy - rinčia zbrane (2016)

Súradnice estetiky, umenia a kultúry (2015)

Faustovské motívy v estetike, etike, filozofii, literatúre a umení minulosti a súčasnosti (2014)