Vydavateľ

Inštitút estetiky a umeleckej kultúry, Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove
a Spoločnosť pre estetiku na Slovensku.
Ul. 17. novembra 1
08001, Prešov