Články

Ročník 6., císlo I.

19. september 2017 Autor: Štefan Haško
Vytlačiť

Espes, ročník 6, číslo I, jún 2017


Tiráž
Obsah
Úvodník

Semiotická transformácia arcimotívu čarovnej premeny v rozprávkovej látke „kráska a zviera“
Nikola Danišová

Filozofické úvahy Jana Amosa Komenského o človeku a výchove
Alexandra Hudáčová

Hudobná tvorba a aktivity slovenských hudobných skladateľov v emigrácii a ich reflexia v slovenskej muzikológii
Anna Juhaščíková

Ernst Hans Gombrich: jeho koncepcia dejín umenia, metodologické východiská a príspevok k chápaniu moderného výtvarného umenia
Jana Migašová

 

BÍLEK, P., A., DADAJÍK, O., KAPLICKÝ, M., PAPOUŠEK, V., SKALICKÝ, D., STANĚK, J. 2017. Stopy pragmatismu. Česká literatura a estetika v dotyku s americkým pragmatismem
Lenka Bandurová

KOPČÁKOVÁ, S., MAKKY, L. (eds.). 2017. 25 rokov študijného odboru estetika v Prešove: Studia Aesthetica XVI.
Libor Fridman

Rozhovor so sochárom Jánom Zelinkom
Andrea Galajdová