Ročník 4., číslo I.

15. január 2015
Vytlačiť

Espes, ročník 4., číslo I., jún 2015

Tiráž
Obsah
Úvodník


K problému rozpadu a konštitúcie nových poslucháčskych návykov zo zorného uhla hudobnej estetiky
Slávka Kopčáková

Langerovej estetika: reflexie v dejinách európskej estetiky
Agáta Košičanová

Periféria kultúry, periféria umenia: Dubuffet dnes
Adrián Kvokačka

Poznámky k pravekému umeniu: východiská a možnosti definície
Lukáš Makky

Hesse v Arkádii (charakteristika výtvarnej činnosti literáta Hermanna Hesseho)
Jana Migašová

Reklama ako popkultúrny produkt
Eva Peknušiaková
 

KOPČÁKOVÁ, S. 2015. Hudobná estetika a populárna hudba
Anna Babjaková

MIGAŠOVÁ, J. a MAKKY, L. 2015. Metamorfózy, transformácie a vektory posunu centra a periférie v priestoroch umenia a kultúry
Anna Prištiaková

 

 

 

 


arrow predchádzajúce číslo