Editorial board

Vytlačiť Email
19. február 2017
Autor: Štefan Haško

Editor in chiev:
Prof. PhDr. Jana Sošková, CSc.

Scientific board:
Prof. PhDr. Zděnka Kalnická, CSc. (Katedra filozofie, FF OU v Ostrave)
Prof. PhDr. Jana Sošková, CSc. (Inštitút estetiky a umeleckej kultúry, FF PU v Prešove) 
Prof. PhDr. Viera Žemberová, CSc. (Inštitút slovakistiky a mediálnych štúdií, FF PU v Prešove)
Prof. PhDr. Tomáš Hlobil, CSc. (Katedra estetiky, FF UK v Prahe)
Prof. PhDr. Peter Michalovič, CSc. (Katedra estetiky a filozofie, FF UK v Bratislave)
Prof. UG, dr hab. Piotr Przybysz (Katedra estetiky a filozofie umenia/ Kierownik Zakładu Estetyki i Filozofii Sztuki, Gdanska Univerzita)
Doc. PhDr. Renáta Beličová, PhD. (Ústav literárnej a umeleckej komunikácie, FF UKF v Nitre)

Editorial Board:
Doc. PaedDr. Slávka Kopčáková, PhD.
Mgr. Lenka Bandurová, PhD.
Mgr. Michal Hottmar, PhD.
Mgr. Eva Kušnírová, PhD.
Mgr. Adrian Kvokačka, PhD.
Mgr. Jana Migašová, PhD.
Mgr. Lukáš Makky, PhD.
PhDr. Miron Pukan, PhD.

Executive editors:
Mgr. Jana Migašová, PhD.
Mgr. Lukáš Makky, PhD.